Filtry odpylające


filtry workowe odciągFiltr workowy do gazów działa jak odkurzacz zbierając pyły w wewnętrznej części worka.  Taka forma filtracji jest stosowana w odciągach i odkurzaczach przemysłowych.

Firma Chemtech wykonuje projekty odciągów specjalistycznych, oczyszczające powietrze z toksycznych spalin oraz LZO (Lotne Związki Organiczne). Zawierają one w sobie wielostopniową filtrację z oczyszczaniem strumienia na złożach adsorpcyjnych i katalitycznych, sitach molekularnych oraz filtrach węglowych.

Specjalistyczna instalacja odciągowa po cięciu laserem plastikowej folii.

Oddzielne zagadnienie stanowi usuwanie mgły olejowej ze strumieni powietrza. W uzupełnieniu filtrów workowych stosuje się układy wielostopniowe z koalescerami siatkowymi o konstrukcji podobnej do filtrów tłuszczowych stosowanych w okapach kuchennych. W celu zoptymalizowanie na usuwanie mgły olejowej posiadają one budowę kompozytową, z drutu stalowego z włóknami polipropylenowymi działającymi jako medium olejofilowe poprawiające skuteczność działania takiego demistera. Również w takich układach filtrem końcowym może być filtr węglowy i/lub wysokoskuteczny filtr HEPA.

 

Filtr workowy Dust-CollectorOdpylanie gazów kominowych i silnie zapylonych strumieni powietrza  (w odróżnieniu od filtracji) na workach filtracyjnych odbywa się z odwróconym przepływem, tzn. pył nie jest zbierany w workach tylko gromadzi się na zewnętrznej powierzchni worków filtracyjnych naciągniętych na metalowy stelaż. Są to z reguły dość długie rękawy filtracyjne  (1-3 metry)  wykonane z różnych rodzajów filców kalandrowanych.

 

Worek filtracyjny na koszu wsporczym

 

Filtr patronowy, filtry patronoweDo odpylania gazów są stosowane także filtry patronowe. Są to wkłady filtracyjne świecowe plisowane.  Ze względu na większą powierzchnię filtracyjną w stosunku do filtrów workowych są powszechnie stosowane w miejscach, gdzie z wagi na brak miejsca budowane są małogabarytowe baterie filtrów. Najbardziej popularne materiały filtracyjne wykorzystywane przy produkcji filtrów patronowych to poliester, papier impregnowany oraz polipropylen, często poddawane obróbce specjalistycznej zapewniającej odpowiednie własności, tj. wodo – i olejoodporność oraz antyelektrostatyczność.

Różne rodzaje filtrów patronowych

 

Własności wybranych materiałów filtracyjnych stosowanych przy produkcji worków filtracyjnych oraz filtrów patronowych.

Polipropylen Poliester Poliamid Meta-aramid Bawełna Wełna
Odporność na kwasy Bardzo dobra Ograniczona Dostateczna Ograniczona Dostateczna Dobra
Odporność na zasady Bardzo dobra Nieodpowiednia Dobra Ograniczona Dobra Ograniczona
Odporność na rozp. organiczne Dobra Ograniczona Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Bardzo dobra
Odporność na utleniacze Ograniczona Dobra Ograniczona Dobra Dobra Dobra
Odporność na hydrolizę Bardzo dobra Nieodpowiednia Ograniczona Ograniczona Ograniczona Ograniczona